Prawo o ruchu drogowym, a camper...

Wynajem kamperów Bydgoszcz to jednak nie wszystko. Przedstawiamy kilka ważnych porad, jak poruszać się camperem zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Mamy nadzieję, że przedstawione informacje, w kontekście użytkownika pojazdu typu camper przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa, a tym samym pozwolą uniknąć przykrych konsekwencji, na przykład w postaci mandatu i umożliwią skupienie się na tym co w karawaningu najważniejsze: relaks, zabawa, odkrywanie nowych zakątków...

 

 

1- Obowiązująca prędkość: ważne jest, jak nasz kamper został zarejestrowany. W ustawie Prawo o Ruchu Drogowym ustawodawca uzależnia dopuszczalną prędkość od rodzaju pojazdu. Punkt 1 stanowi: Pojazd ciężarowy, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, może poruszać się z szybkością: na autostradach do 130 km/h, na drogach ekspresowych dwujezdniowych do 110 km/h, na ekspresowych jednojezdniowych oraz na drogach
dwujezdniowych, o co najmniej dwóch pasach ruchu w tym samym kierunku do 100 km/h, na pozostałych drogach do 90 km/h. To by dotyczyło jedynie kampera, który zarejestrowany byłby, jako samochód ciężarowy. Raczej nie znam takiego przypadku. W drugim punkcie mamy pojazdy i zespoły pojazdów niewymienione, powyżej, które mogą poruszać się poza obszarem zabudowanym do 80 km/h (m.in. drogi ekspresowe, autostrady) oraz na pozostałych drogach do 70 km/h.

Kampery Bydgoszcz zazwyczaj klasyfikuje się, jako pojazd specjalny (niewymienione w punkcie pierwszym), czyli obowiązują nas tylko te dwie prędkości i nie możemy rozwijać prędkości większej niż 80 km/h, niezależnie od rodzaju drogi.

 


2- Masa całkowita pojazdu: z kategorią prawa jazdy "B" wolno nam prowadzić pojazd do 3,5 tony. Warto wiedzieć, że na to Policja i Inspekcja Ruchu Drogowego bardzo zwracają uwagę i często zapraszają kontrolowanego kampera na mobilną wagę. To jest też przestroga dla tych, którzy sami budują sobie kampera na bazie dużych samochodów dostawczych. Podczas budowy ważcie i liczcie tonaż waszego pojazdu żeby uniknąć niepotrzebnych, poważnych problemów.

 


3- Pasy bezpieczeństwa. Zapinanie pasów Jest na terenie całej Unii Europejskiej obowiązkowe. I o tym nikt nigdy nie będzie dyskutował.

W Polsce reguluje to art. 39 oraz art. 45 ust. 2 pkt. 3-5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa odnosi się do kierujących pojazdami samochodowymi oraz pasażerów zajmujących miejsca wyposażone w pasy (z wyjątkami
wskazanymi w art. 39 ust. 2 prd*). Dotyczy to zarówno samochodów osobowych lub ciężarowych, jak i autobusów, bądź innych jeszcze pojazdów, np. pojazdów specjalnych, niektórych motocykli (patrz art. 40 ust. 2 prd). Zasady przewożenia dzieci są sprecyzowane wart. 39 ust. 3 oraz w art. 45 ust. 2 pkt. 4 i 5 prd. Również w tym zakresie mają one zastosowanie we wszystkich pojazdach samochodowych wyposażonych w pasy bezpieczeństwa, a więc również w autobusach. Wyjątki zostały wyszczególnione w art. 39 ust. 4 prd*.
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Transportu z dnia 8 maja br. od dnia 21 kwietnia 2006 r. Polska stosuje wymagania unijne dotyczące wyposażania w pasy bezpieczeństwa siedzeń w autobusach turystycznych i samochodach ciężarowych. Są to wymagania obowiązujące w procedurze homologacji typu pojazdu, a więc dotyczą wyłącznie producentów i importerów pojazdów. Dopiero od dnia 20 października 2007 r. niedopuszczalne będzie zarejestrowanie po raz pierwszy pojazdu z siedzeniami bez pasów bezpieczeństwa. Autobusy turystyczne i samochody ciężarowe zarejestrowane przed tą datą będą mogły być eksploatowane z dotychczasowym wyposażeniem w tym zakresie. Dotyczy to również kamperów, jako samochodów specjalnych.


Podsumowując:, jeśli oryginalnie nie było pasów, nikt nie będzie nam kwestionował ich braku, bo nie można samemu montować ich w dowolnym miejscu, ponieważ muszą być fabrycznie
zainstalowane miejsca kotwiczenia pasów. Ale pomyślmy w tych naszych starszych kamperach, jakie są możliwości zainstalowania pasów - zróbmy to w specjalistycznym zakładzie dla bezpieczeństwa naszych bliskich.